ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนปากพนัง : Welcome to the website Pakphanang School.
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงงานคอมพิวเตอร์ม.ปลาย
รับสมัครสอบแข่งขันวัดความรู้ โครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน (ชาวต่างชาติ)
สถานที่ท่องเที่ยวเมืองปากพนัง
เอกสารประกอบการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนปากพนัง เชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ทำแบบประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่าน Thai save Thai ก่อนออกจากบ้านทุกวัน
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง
กลุ่มนโยบาย แผนงาน และสารสนเทศ(งานประสานสมาคมศิษเก่าและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากพนัง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนปากพนัง ร่วมกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.ที่ 41 นำนักศึกษาวิชาทหารชายปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน 223
โรงเรียนปากพนังเป็นเจ้าภาพจัดงานวันครูอำเภอปากพนัง ครั้งที่ 67
โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP จัดกิจกรรมค่าย SMTP 4 (English camp)
กลุ่มบริหารวิชาการจัดให้มีการสอบภาษาไทยตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" ประจำปีการศึกษา 2565
อบรม พัฒนา
การอบรมทักษะการ coding เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยบอร์ด KidBright (สำหรับนักเรียน)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน (E-Portfolio) ด้วย Google Site (สำหรับนักเรียน)
กิจกรรม
คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. "สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์"
แบบทดสอบ ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
ข่าวการศึกษา
แบนเนอร์
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน