ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนปากพนัง
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนปากพนัง เชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ทำแบบประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่าน Thai save Thai ก่อนออกจากบ้านทุกวัน
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรม ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps
เกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง ห้องเรียนพิเศษ SMTP จัดกิจกรรม Science Lab
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง จัดโครงการ อบรมคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณพ่อธีระ รัษฐปานะ
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสพม.นครศรี
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ จัดกิจกรรม Tanabata Festival
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนังร่วมต้อนรับศึกษานิเทศก์ สพม.นครศรี
อบรม พัฒนา
การอบรมทักษะการ coding เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยบอร์ด KidBright (สำหรับนักเรียน)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน (E-Portfolio) ด้วย Google Site (สำหรับนักเรียน)
กิจกรรม
แบบทดสอบ ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
ข่าวการศึกษา
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน