ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ โรงเรียนปากพนัง
 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดนครศรีธรรมราช (สาขาปากพนัง) ดำเนินการจัดฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมาย โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  ณ  โรงเรียนปากพนัง โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนปากพนัง  จำนวน 200 คน
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2562,19:23   อ่าน 1795 ครั้ง