ข่าวประชาสัมพันธ์
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนังจัดติวพิเศษพิชิตผลคะแนน O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 64
สารประชาสัมพันธ์การสอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปากพนัง
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนปากพนัง เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบโควตา
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนปากพนัง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 64

โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 63

โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 63
ใบสมัครสอบแข่งขันวัดความรู้
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนปากพนัง เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษอุทกภัย
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 63
การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบ
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 63
เติมบุญ
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียน_มาเรียนทุกวันPN63
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนกลุ่ม B_PN63
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน โรงเรียนปากพนัง พ.ศ.2563
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนปากพนัง เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 1
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษ (SMTP) เพิ่มเ
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 63