ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนปากพนัง สัปดาห์เยี่ยมบ้านผ่านระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 64
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนชั้น ม.2 ม.3 และ ม.5 ม.6 โรงเรียนปากพนัง
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 64
ระบบมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2564
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 64
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนปากพนัง
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ(เพชรลุ่มน้ำ) ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 โครงการ EIP ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โครงการ SMTP ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 โครงการ SMTP ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64
ประกาศ พิธีมอบเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร สอบวัดความรู้ ป.5และป.6
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนรอบโควตา ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบโครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 64
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนังจัดติวพิเศษพิชิตผลคะแนน O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 64
สารประชาสัมพันธ์การสอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปากพนัง
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนปากพนัง เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบโควตา
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 64