ข่าวประชาสัมพันธ์
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 
      ตามที่โรงเรียนปากพนังได้กำหนดให้มีการเก็บเงินบำรุงการศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 10.00 น. จึงแจ้งขอความร่วมมือจากผู้ปกครองได้มอบเงินให้นักเรียนจำนวนตามรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในประกาศโรงเรียนปากพนังที่ส่งมาด้วยแล้ว  ให้นักเรียนนำมาชำระกับครูที่ปรึกษาของตนเองในวันดังกล่าว  ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่าน  และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2562,16:02   อ่าน 397 ครั้ง