ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบ
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 63
เติมบุญ
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียน_มาเรียนทุกวันPN63
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนกลุ่ม B_PN63
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน โรงเรียนปากพนัง พ.ศ.2563
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนปากพนัง เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 1
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษ (SMTP) เพิ่มเ
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนปากพนัง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนปากพนัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน มอบตัว มอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ (SMTP) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ (SMTP) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนปากพนัง เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า(COVID-๑๙)
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 63