ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ปกครอง รูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 64
ตารางเรียนนักเรียนเทอม2ปี2564
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนปากพนัง เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
รับเกียรติบัตร การจัดอบรมแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตาม ว9/2564
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 64
โรงเรียนปากพนังแจกซิมการ์ดและชั่วโมงอินเทอร์เน็ตให้แก่นักเรียนโรงเรียนปากพนังทุกคน
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 64
ช่องทางติดต่อครูประจำวิชา ในการลงทะเบียนเรียนซ้ำ
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 64
สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 16-22 สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนปากพนัง สัปดาห์เยี่ยมบ้านผ่านระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 64
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนชั้น ม.2 ม.3 และ ม.5 ม.6 โรงเรียนปากพนัง
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 64
ระบบมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2564
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 64
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนปากพนัง
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ(เพชรลุ่มน้ำ) ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 โครงการ EIP ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โครงการ SMTP ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64