สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง
งานนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนปากพนังร่วมกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมลฑลทหารบกที่ 41 ประชาสัมพันธ์แนะนำการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร(นตท.)
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 65
โรงเรียนปากพนังจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกภาค 4
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 65
กลุ่มงานนโยบาย แผนงานและสารสนเทศ โรงเรียนปากพนัง ร่วมงานเลี้ยง "ปากพนังสังสรรค์" ณ สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
กลุ่มงานนโยบาย แผนงานและสารสนเทศ โรงเรียนปากพนัง จัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
โรงเรียนปากพนังจัดการประชุมผู้จัดการทีมกีฬาปันจักสีลัต กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกภาค 4
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
กลุ่มบริหารวิชาการ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนเนื่องในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 65
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเดชะปัตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 65
กลุ่มงานนโยบาย แผนงานและสารสนเทศ โรงเรียนปากพนัง จัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 65
กลุ่มบริหารวิชาการ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 65
งานนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนปากพนัง ร่วมพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกภาคปฏิบัติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 65
งานนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนปากพนัง นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 65
งานนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 65
โรงเรียนปากพนัง เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการ นำข้อมูลผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) เข้าสู่ระบบ DPA
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 65
โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 65
โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 65
โรงเรียนปากพนังเข้าร่วมการประเมินสภาพจริง เพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 65
โรงเรียนปากพนังจัดประชุมคณะทำงานการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 65
โรงเรียนปากพนังจัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้้งที่ 30
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 65
โรงเรียนปากพนังร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดรามประดิษฐ์
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 65
โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 65