สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง ห้องเรียนพิเศษ SMTP จัดกิจกรรม Science Lab
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 65
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง จัดโครงการ อบรมคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 65
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณพ่อธีระ รัษฐปานะ
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 65
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสพม.นครศรี
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 65
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ จัดกิจกรรม Tanabata Festival
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 65
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนังร่วมต้อนรับศึกษานิเทศก์ สพม.นครศรี
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 65
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่ สพฐ.
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 65
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง จัดกิจกรรม หิ้วปิ่นโตไปวัด
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 65
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง สวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 65
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง นำนักเรียนเข้ารับการทดสอบร่างกายเพื่อเข้ารับฝึกวิชาทหาร
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 65
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 65
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ จัดกิจกรรม Morning Talk
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 65
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง จัดประชุมชมรมครูเก่า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 65
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง รับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 65
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง โครงการ SMTP จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์น้องพี่ SMTP
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 65
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 65
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง กลุ่มบริหารทั่วไป ร่วมงานศพของคุณพ่อ คุณครูสุคนฑา พูลสวัสดิ์
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 65
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง ร่วมเป็นเจ้าภาพวางพวงหรีด
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 65
สารประชาสัมพันธ์-โรงเรียนปากพนัง ร่วมกับสถาบันกวดวิชา OnDemand จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในหัวข้อ เตรียมตัวพิชิต TCAS66 นัดพี่มาแนะน้อง
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 65
สารประชาสัมพันธ์ - โรงเรียนปากพนังฉีดพ่นฆ่าเชื้อ Covid-19
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 65