สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง
สารประชาสัมพันธ์-การดำเนินงานประชุมผู้ปกครองเพื่อแก้ปัญหานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่มีแนวโน้มไม่จบหลักสูตร
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 64
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะได้มาตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนโรงเรียนปากพนัง
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง ได้รับรางวัลแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี2564
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
สารประชาสัมพันธ์-ข้าราชการครูโรงเรียนปากพนังได้รับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ว.21)
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
สารประชาสัมพันธ์-โรงเรียนปากพนังจัดอบรม วPA ผ่านระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง ได้ดำเนินการประชุมบุคลากรครูผู้สอนผ่านระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
สารประชาสัมพันธ์-โรงเรียนปากพนังได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง วันสถานปนาโรงเรียนปากพนัง 122 ปี
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง 8 ตุลาคม 2564 - โรงเรียนปากพนังเป็นสถานที่ฉีควัคซีน pfizerให้นักเรียนอายุ 12-18 ปี เขตอำเภอปากพนัง
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 64
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง 27 เมษายน 2564 - รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 64
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง 26 เมษายน 2564 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTP และ EIP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 64
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนังให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 64
สารประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตามเก็บข้อมูลวิจัยโครงการพัฒนานักเรียนอย่างม
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 64
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนังสืบสานประเพณีแห่ผ้าพระบฏ เนื่องในวันมาฆบูชา
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 64
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2564 ระดับม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 64
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนังแนะแนวสัญจรวันที่ 24-25 ก.พ. 2564
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 64
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนังแนะแนวสัญจรวันที่ 23 ก.พ. 2564
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 64
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนังแนะแนวสัญจรวันที่ 22 ก.พ. 2564
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 64
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนหญิง
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 63
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 63