อบรม พัฒนา
การอบรมทักษะการ coding เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยบอร์ด KidBright (สำหรับนักเรียน)
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน (E-Portfolio) ด้วย Google Site (สำหรับนักเรียน)
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 65