ผู้บริหาร

ดร.สุภาพ เต็มรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/05/2019
ปรับปรุง 02/06/2020
สถิติผู้เข้าชม 200458
Page Views 417234
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านคอพรุ จุฬาภรณ์
2 โรงเรียนบ้านลำหัก ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์
3 โรงเรียนวัดสมควร ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์
4 โรงเรียนบ้านดอนทราย ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์
5 โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์
6 โรงเรียนบ้านอายเลา ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์
7 โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์
8 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์
9 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์
10 โรงเรียนทัศนาวลัย นาหมอบุญ จุฬาภรณ์
11 โรงเรียนสามตำบลวิทยาประชาสรรค์ นาหมอบุญ จุฬาภรณ์
12 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ นาหมอบุญ จุฬาภรณ์
13 โรงเรียนบ้านคอกวัว นาหมอบุญ จุฬาภรณ์
14 โรงเรียนบ้านทุ่งบก นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ 0840512621
15 โรงเรียนวัดชะอวด บ้านชะอวด จุฬาภรณ์
16 โรงเรียนบ้านไสขาม บ้านชะอวด จุฬาภรณ์
17 โรงเรียนบ้านชายควน บ้านชะอวด จุฬาภรณ์
18 โรงเรียนบ้านควนโตน สามตำบล จุฬาภรณ์
19 โรงเรียนวัดวังฆ้อง สามตำบล จุฬาภรณ์
20 โรงเรียนบ้านวังใส สามตำบล จุฬาภรณ์
21 โรงเรียนบ้านใสถิน ขอนหาด ชะอวด
22 โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ ขอนหาด ชะอวด
23 โรงเรียนบ้านขอนหาด ขอนหาด ชะอวด
24 โรงเรียนบ้านตรอกแค ขอนหาด ชะอวด
25 โรงเรียนวัดควนใส ขอนหาด ชะอวด
26 โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ ควนหนองหงษ์ ชะอวด
27 โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ ควนหนองหงษ์ ชะอวด
28 โรงเรียนบ้านควนมุด ควนหนองหงษ์ ชะอวด 075476362
29 โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม ควนหนองหงษ์ ชะอวด 075 - 476305
30 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ควนหนองหงษ์ ชะอวด
31 โรงเรียนมัธยมศักดิศิลปิน ชะอวด ชะอวด
32 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ชะอวด ชะอวด
33 โรงเรียนชะอวด ชะอวด ชะอวด
34 โรงเรียนวัดจิกพนม ชะอวด ชะอวด
35 โรงเรียนบ้านชะอวด ชะอวด ชะอวด 075381334
36 โรงเรียนกุลวดีศึกษา ชะอวด ชะอวด 0954297116, 0872698668
37 โรงเรียนอนุบาลพรอุดม ชะอวด ชะอวด
38 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ชะอวด 381142
39 โรงเรียนวัดท่าสะท้อน ชะอวด ชะอวด
40 โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว ชะอวด ชะอวด
41 โรงเรียนบ้านปากบางกลม ชะอวด ชะอวด
42 โรงเรียนวัดรักขิตวัน ชะอวด ชะอวด
43 โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ชะอวด ชะอวด
44 โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ ท่าประจะ ชะอวด
45 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ ท่าประจะ ชะอวด 075476324
46 โรงเรียนวัดดอนมะปราง ท่าประจะ ชะอวด
47 โรงเรียนบ้านห้วยโส ท่าประจะ ชะอวด
48 โรงเรียนวัดท่าเสม็ด ท่าเสม็ด ชะอวด
49 โรงเรียนบ้านหนองหิน ท่าเสม็ด ชะอวด
50 โรงเรียนบ้านบางน้อย ท่าเสม็ด ชะอวด 075476122
51 โรงเรียนวัดควนเถียะ นางหลง ชะอวด
52 โรงเรียนวัดโคกทราง นางหลง ชะอวด
53 โรงเรียนบ้านพรุบัว นางหลง ชะอวด
54 โรงเรียนบ้านนางหลง นางหลง ชะอวด
55 โรงเรียนวัดหนองจิก นางหลง ชะอวด
56 โรงเรียนบ้านควนเงิน บ้านตูล ชะอวด
57 โรงเรียนชนะวิทยา บ้านตูล ชะอวด 01-9688755
58 โรงเรียนบ้านตูล บ้านตูล ชะอวด 075476391
59 โรงเรียนบ้านกุมแป บ้านตูล ชะอวด
60 โรงเรียนวัดวังกลม บ้านตูล ชะอวด
61 โรงเรียนบ้านหนองนนทรี วังอ่าง ชะอวด
62 โรงเรียนบ้านวังหอน วังอ่าง ชะอวด
63 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านควนมีชัย วังอ่าง ชะอวด
64 โรงเรียนบ้านควนมิตร วังอ่าง ชะอวด
65 โรงเรียนบ้านหนองบัว วังอ่าง ชะอวด
66 โรงเรียนบ้านท่าไทร วังอ่าง ชะอวด
67 โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล เกาะขันธ์ ชะอวด
68 โรงเรียนวัดไม้เสียบ เกาะขันธ์ ชะอวด
69 โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 เกาะขันธ์ ชะอวด
70 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เกาะขันธ์ ชะอวด
71 โรงเรียนบ้านลานนา เกาะขันธ์ ชะอวด
72 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน เขาพระทอง ชะอวด
73 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ เขาพระทอง ชะอวด
74 โรงเรียนเขาพระทอง เขาพระทอง ชะอวด 07534883
75 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ เขาพระทอง ชะอวด
76 โรงเรียนวัดควนยาว เคร็ง ชะอวด 075476081
77 โรงเรียนวัดปากควน เคร็ง ชะอวด 075476060
78 โรงเรียนวัดควนเคร็ง เคร็ง ชะอวด
79 โรงเรียนวัดควนป้อม เคร็ง ชะอวด
80 โรงเรียนบ้านควนชิง เคร็ง ชะอวด
81 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา เคร็ง ชะอวด
82 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร เคร็ง ชะอวด
83 โรงเรียนอนุบาลชุมสุข ปากพนัง
84 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง ขนาบนาก ปากพนัง
85 โรงเรียนกิตติชัยศึกษา ขนาบนาก ปากพนัง
86 โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ ขนาบนาก ปากพนัง
87 โรงเรียนวัดขนาบนาก ขนาบนาก ปากพนัง 0-7545-0077
88 โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ ขนาบนาก ปากพนัง
89 โรงเรียนวัดบ้านงาม คลองกระบือ ปากพนัง
90 โรงเรียนวัดมหิสสาราม คลองกระบือ ปากพนัง
91 โรงเรียนวัดสุขุม คลองกระบือ ปากพนัง
92 โรงเรียนวัดสามแพรก คลองกระบือ ปากพนัง
93 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง คลองกระบือ ปากพนัง
94 โรงเรียนวัดตรงบน คลองกระบือ ปากพนัง 0-7545-0080
95 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม คลองน้อย ปากพนัง
96 โรงเรียนบ้านปากคลอง คลองน้อย ปากพนัง
97 โรงเรียนวัดปิยาราม คลองน้อย ปากพนัง
98 โรงเรียนบ้านเขาน้อย คลองน้อย ปากพนัง
99 โรงเรียนบ้านบางลึก คลองน้อย ปากพนัง
100 โรงเรียนวัดคลองน้อย คลองน้อย ปากพนัง
101 โรงเรียนบ้านบางเนียน คลองน้อย ปากพนัง
102 โรงเรียนอนุบาลพรธิดา คลองน้อย ปากพนัง
103 โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย คลองน้อย ปากพนัง
104 โรงเรียนบ้านราษฏร์สงวน คลองน้อย ปากพนัง
105 โรงเรียนสหมิตรวิทยา คลองน้อย ปากพนัง
106 โรงเรียนวัดบางมะขาม คลองน้อย ปากพนัง
107 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน คลองน้อย ปากพนัง
108 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต คลองน้อย ปากพนัง
109 โรงเรียนวัดปากเนตร ชะเมา ปากพนัง
110 โรงเรียนบ้านบางมูลนาก ชะเมา ปากพนัง
111 โรงเรียนชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม ชะเมา ปากพนัง
112 โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ ชะเมา ปากพนัง
113 โรงเรียนบ้านเกาะทัง ท่าพยา ปากพนัง -
114 โรงเรียนวัดสระ ท่าพยา ปากพนัง
115 โรงเรียนวัดหงส์แก้ว บางตะพง ปากพนัง
116 โรงเรียนวัดกาญจนาราม บางพระ ปากพนัง
117 โรงเรียนวัดบางศาลา บางศาลา ปากพนัง
118 โรงเรียนวัดบางไทร บางศาลา ปากพนัง
119 โรงเรียนวัดท่าพญา บ้านเพิง ปากพนัง
120 โรงเรียนวัดปากบางท่าพญา บ้านเพิง ปากพนัง
121 โรงเรียนบ้านหมาก บ้านเพิง ปากพนัง
122 โรงเรียนวัดแจ้ง บ้านเพิง ปากพนัง
123 โรงเรียนบ้านบางแรด บ้านเพิง ปากพนัง
124 โรงเรียนวัดเทพสิทธาราม บ้านใหม่ ปากพนัง
125 โรงเรียนวัดบางคุระ บ้านใหม่ ปากพนัง
126 โรงเรียนวัดบ้านใหม่บน บ้านใหม่ ปากพนัง
127 โรงเรียนไผ่หัว ปากพนัง ปากพนัง
128 โรงเรียนอนุบาลเปรมฤทัย ปากพนัง ปากพนัง
129 โรงเรียนหลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง
130 โรงเรียนเที่ยงทิพย์อนุสรณ์ ปากพนัง ปากพนัง
131 โรงเรียนอนุบาลอรรถรักษ์ ปากพนัง ปากพนัง
132 โรงเรียนพระสิริ ปากพนัง ปากพนัง
133 โรงเรียนเปรมฤทัยศึกษา ปากพนัง ปากพนัง
134 โรงเรียนปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง 075-517186
135 โรงเรียนเกาะจากวิทยา ปากพนัง ปากพนัง
136 โรงเรียนปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง
137 โรงเรียนอนุบาลพรธิรา ปากพนัง ปากพนัง
138 โรงเรียนวัดบางทวด ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง
139 โรงเรียนอนุบาลแพทยกิจพิทยา ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง
140 โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง
141 โรงเรียนอนุบาลอภิรัตน์ ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง
142 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง
143 โรงเรียนปากพนังวิทยาแผนกอนุบาล ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
144 โรงเรียนบ้านชายทะเล ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
145 โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
146 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
147 โรงเรียนวัดรัตนาราม ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
148 โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
149 โรงเรียนปากพนังวิทยา ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
150 โรงเรียนบ้านบางวัง ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง 075333724
151 โรงเรียนวัดบางฉนาก ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
152 โรงเรียนวัดบางด้วน ปากแพรก ปากพนัง
153 โรงเรียนวัดบางพระ ปากแพรก ปากพนัง 075870045
154 โรงเรียนวัดหอยกัน ปากแพรก ปากพนัง
155 โรงเรียนวัดปากแพรก ปากแพรก ปากพนัง
156 โรงเรียนวัดอัณฑศาสนาราม ป่าระกำ ปากพนัง
157 โรงเรียนวัดป่าระกำ ป่าระกำ ปากพนัง
158 โรงเรียนบ้านหัวลำพู ป่าระกำ ปากพนัง
159 โรงเรียนวัดป่าระกำเหนือ ป่าระกำ ปากพนัง
160 โรงเรียนวัดเหมก ป่าระกำ ปากพนัง
161 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง หูล่อง ปากพนัง
162 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ หูล่อง ปากพนัง
163 โรงเรียนวัดปากตรง หูล่อง ปากพนัง
164 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย เกาะทวด ปากพนัง
165 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ เกาะทวด ปากพนัง
166 โรงเรียนวัดเกาะจาก เกาะทวด ปากพนัง
167 โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา เกาะทวด ปากพนัง
168 โรงเรียนวัดโบสถ์ เกาะทวด ปากพนัง
169 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ แหลมตะลุมพุก ปากพนัง
170 โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก แหลมตะลุมพุก ปากพนัง
171 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน ควนชุม ร่อนพิบูลย์
172 โรงเรียนวัดคันธมาลี ควนชุม ร่อนพิบูลย์
173 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ควนชุม ร่อนพิบูลย์
174 โรงเรียนวัดวัวหลุง ควนชุม ร่อนพิบูลย์
175 โรงเรียนบ้านเกยเชน ควนชุม ร่อนพิบูลย์
176 โรงเรียนสุนทราภิบาล ควนพัง ร่อนพิบูลย์
177 โรงเรียนบ้านด่าน ควนพัง ร่อนพิบูลย์
178 โรงเรียนวัดปลายสระ ควนพัง ร่อนพิบูลย์ 075-354922
179 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต ควนพัง ร่อนพิบูลย์
180 โรงเรียนบ้านกลอง ควนพัง ร่อนพิบูลย์
181 โรงเรียนบ้านหนองมาก ควนเกย ร่อนพิบูลย์ 075-449395
182 โรงเรียนวัดเทพมงคล ควนเกย ร่อนพิบูลย์ 075449043
183 โรงเรียนวัดควนเกย ควนเกย ร่อนพิบูลย์
184 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
185 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
186 โรงเรียนวัดเขาน้อย ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
187 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
188 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
189 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ 075-441764
190 โรงเรียนดรุณวิทยา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
191 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
192 โรงเรียนวัดเทพนมเชือด ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
193 โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
194 โรงเรียนวัดร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
195 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ (075) 441141
196 โรงเรียนบ้านหนองกก ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
197 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
198 โรงเรียนบ้านม่วงงาม ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
199 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
200 โรงเรียนอนุบาลสกุลดี ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
201 โรงเรียนวัดธาราวง หินตก ร่อนพิบูลย์
202 โรงเรียนวัดถลุงทอง หินตก ร่อนพิบูลย์
203 โรงเรียนบ้านท่าไทร หินตก ร่อนพิบูลย์
204 โรงเรียนทิพย์กองลาศวิทยา หินตก ร่อนพิบูลย์
205 โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง หินตก ร่อนพิบูลย์
206 โรงเรียนบ้านปลายราง หินตก ร่อนพิบูลย์
207 โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง หินตก ร่อนพิบูลย์
208 โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนา หินตก ร่อนพิบูลย์ 0895868169
209 โรงเรียนบ้านห้วยหาร หินตก ร่อนพิบูลย์
210 โรงเรียนวัดสามัคยาราม หินตก ร่อนพิบูลย์ 075-441879
211 โรงเรียนวัดหนา เสาธง ร่อนพิบูลย์
212 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 เสาธง ร่อนพิบูลย์
213 โรงเรียนเสาธงวิทยา เสาธง ร่อนพิบูลย์
214 โรงเรียนบ้านท่าเจริญ เสาธง ร่อนพิบูลย์
215 โรงเรียนวัดธงทอง เสาธง ร่อนพิบูลย์
216 โรงเรียนโคกครามพิชากร เสาธง ร่อนพิบูลย์
217 โรงเรียนวัดโคกคราม เสาธง ร่อนพิบูลย์
218 โรงเรียนบ้านควนรุย เสาธง ร่อนพิบูลย์ 075373221
219 โรงเรียนบ้านป่าแชง เสาธง ร่อนพิบูลย์
220 โรงเรียนวัดพระอานนท์ เสาธง ร่อนพิบูลย์
221 โรงเรียนวัดดอนผาสุก ควนชะลิก หัวไทร
222 โรงเรียนแหลมราษฏร์บำรุง ควนชะลิก หัวไทร
223 โรงเรียนบ้านหัวไทร ควนชะลิก หัวไทร
224 โรงเรียนบ้านควนทะเลมอง ควนชะลิก หัวไทร
225 โรงเรียนวัดควนชะลิก ควนชะลิก หัวไทร
226 โรงเรียนวัดปากเหมือง ควนชะลิก หัวไทร
227 โรงเรียนวัดโคกยาง ทรายขาว หัวไทร
228 โรงเรียนทรายขาววิทยา ทรายขาว หัวไทร 075478236
229 โรงเรียนบ้านโคกทราย ทรายขาว หัวไทร
230 โรงเรียนวัดโคกพิกุล ทรายขาว หัวไทร
231 โรงเรียนไพศาลศึกษา ทรายขาว หัวไทร
232 โรงเรียนห้วยน้ำเย็น มิตรภาพ112 ทรายขาว หัวไทร
233 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) ทรายขาว หัวไทร
234 โรงเรียนวัดอู่แก้ว ทรายขาว หัวไทร
235 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม ท่าซอม หัวไทร 075766108
236 โรงเรียนบ้านสระนอก ท่าซอม หัวไทร
237 โรงเรียนวัดบ้านด่าน ท่าซอม หัวไทร
238 โรงเรียนวัดท่าเสริม ท่าซอม หัวไทร
239 โรงเรียนบ้านปากพรุ บางนบ หัวไทร
240 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ บางนบ หัวไทร
241 โรงเรียนวัดบ่อโพง บ้านราม หัวไทร
242 โรงเรียนวัดบ้านราม บ้านราม หัวไทร
243 โรงเรียนเจริญพงศ์วิทยา รามแก้ว หัวไทร
244 โรงเรียนวัดรามแก้ว รามแก้ว หัวไทร
245 โรงเรียนบ้านหน้าศาล หน้าสตน หัวไทร
246 โรงเรียนวัดฉิมหลา หน้าสตน หัวไทร
247 โรงเรียนวัดปากระวะ หน้าสตน หัวไทร
248 โรงเรียนวัดหน้าสตน หน้าสตน หัวไทร 075389501
249 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) หัวไทร หัวไทร
250 โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว หัวไทร หัวไทร
251 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา หัวไทร หัวไทร
252 โรงเรียนวัดหัวลำภู หัวไทร หัวไทร
253 โรงเรียนวัดทะเลปัง หัวไทร หัวไทร
254 โรงเรียนบ้านหนองบอน หัวไทร หัวไทร
255 โรงเรียนวัดอิมอญ หัวไทร หัวไทร
256 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์ หัวไทร หัวไทร
257 โรงเรียนบ้านลำคลอง หัวไทร หัวไทร
258 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร เกาะเพชร หัวไทร 0813975467
259 โรงเรียนบ้านบางโหนด เกาะเพชร หัวไทร
260 โรงเรียนบำรุงวิทยา เกาะเพชร หัวไทร
261 โรงเรียนบ้านลากชาย เขาพังไกร หัวไทร
262 โรงเรียนเขาพังไกร เขาพังไกร หัวไทร
263 โรงเรียนวัดบางตะพาน เขาพังไกร หัวไทร
264 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เขาพังไกร หัวไทร
265 โรงเรียนวัดบูรณาวาส เขาพังไกร หัวไทร
266 โรงเรียนบ้านเกาะสุด เขาพังไกร หัวไทร
267 โรงเรียนบ้านท่าเตียน แหลม หัวไทร
268 โรงเรียนวัดแหลม แหลม หัวไทร
269 โรงเรียนวัดท้ายโนต แหลม หัวไทร
270 โรงเรียนวัดโคกสูง แหลม หัวไทร
271 โรงเรียนบ้านเกาะทวด การะเกด เชียรใหญ่
272 โรงเรียนวัดบางยิ่ว การะเกด เชียรใหญ่
273 โรงเรียนวัดทายิการาม การะเกด เชียรใหญ่
274 โรงเรียนวัดท้ายทะเล การะเกด เชียรใหญ่
275 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน การะเกด เชียรใหญ่
276 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง การะเกด เชียรใหญ่
277 โรงเรียนบ้านนา การะเกด เชียรใหญ่
278 โรงเรียนวัดสระแก้ว ท่าขนาน เชียรใหญ่
279 โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ ท้องลำเจียก เชียรใหญ่
280 โรงเรียนบ้านปากเชียร ท้องลำเจียก เชียรใหญ่
281 โรงเรียนวัดดอนรักษา ท้องลำเจียก เชียรใหญ่
282 โรงเรียนวัดเทพนิมิต ท้องลำเจียก เชียรใหญ่
283 โรงเรียนวัดพระหอม บ้านกลาง เชียรใหญ่
284 โรงเรียนวัดคลองขยัน บ้านกลาง เชียรใหญ่
285 โรงเรียนวัดบ้านเนิน บ้านเนิน เชียรใหญ่
286 โรงเรียนบ้านท่าขนาน บ้านเนิน เชียรใหญ่
287 โรงเรียนวัดทวยเทพ บ้านเนิน เชียรใหญ่ 0-7534-9332
288 โรงเรียนวัดบางทองคำ บ้านเนิน เชียรใหญ่
289 โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ บ้านเนิน เชียรใหญ่
290 โรงเรียนบ้านหัวปอ บ้านเนิน เชียรใหญ่
291 โรงเรียนวัดพระบาท เขาพระบาท เชียรใหญ่
292 โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 เขาพระบาท เชียรใหญ่
293 โรงเรียนวัดแดง เขาพระบาท เชียรใหญ่
294 โรงเรียนวัดทองพูน เขาพระบาท เชียรใหญ่
295 โรงเรียนบ้านบางพระ เชียรใหญ่ เชียรใหญ่
296 โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร เชียรใหญ่ เชียรใหญ่
297 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เชียรใหญ่ เชียรใหญ่
298 โรงเรียนอนุบาลจิรเศรษฐ์ เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ 075331037
299 โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา เสือหึง เชียรใหญ่
300 โรงเรียนบ้านดอนโตนด เสือหึง เชียรใหญ่
301 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ เสือหึง เชียรใหญ่
302 โรงเรียนสระโพธิ์พิทยา เสือหึง เชียรใหญ่
303 โรงเรียนบ้านบางปรง เสือหึง เชียรใหญ่
304 โรงเรียนบ้านบางด้วน แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
305 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
306 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
307 โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
308 โรงเรียนเชียรใหญ่ แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
309 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
310 โรงเรียนวัดบ่อล้อ แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ 075362537
311 โรงเรียนวัดสระเกษ ไสหมาก เชียรใหญ่
312 โรงเรียนวัดคงคาวดี ไสหมาก เชียรใหญ่
313 โรงเรียนวัดทาบทอง ไสหมาก เชียรใหญ่
314 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา ไสหมาก เชียรใหญ่
315 โรงเรียนบ้านช่องขาด ไสหมาก เชียรใหญ่