ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง We are ASEAN สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอวยพร เผาะช่วย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2562,14:06  อ่าน 399 ครั้ง
รายละเอียด..